BLOEM! Coaches

Carla en Tjitske zijn de twee coaches van BLOEM! Zij hebben brede ervaring in het begeleiden van mensen. Zij bieden oprechte aandacht en begrip en zijn betrokken. Ook op andere leefgebieden dan werk kunnen zij concrete ondersteuning bieden. Zij hebben een groot netwerk in Amsterdam en zetten dit gericht in.