Informatie voor werkgevers

Het BLOEM! traject ondersteunt Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen die om verschillende redenen al langere tijd geen betaald werk hebben gedaan.
Met een BLOEM! traject kunnen zij weer werkervaring opbouwen op een gewone werkvloer. Deze periode duurt meestal 3-12 maanden. Daarna gaan zij samen met hun jobcoach op zoek naar passend werk.

De jobcoach

Biedt u zo’n werkervaringsplek aan? Dan kunt u gebruik maken van een jobcoach van BLOEM!. De jobcoach neemt veel werk uit handen:
• De jobcoach doet de vóór selectie van kandidaten.
• De jobcoach geeft inzicht in de motivering en vaardigheden van de kandidaten.
• In overleg met u begeleidt de jobcoach de geselecteerde kandidaten tijdens hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld de eerste weken prettig zijn.
• De jobcoach is vraagbaak. Bijvoorbeeld over wetgeving, vergoedingen en subsidiemogelijkheden.
• De jobcoach ontzorgt; zij neemt de administratie met de gemeente Amsterdam voor haar rekening.
• Eén van de jobcoaches is gecertificeerd en geregistreerd in het NOLOC register (zie www.noloc.nl).

Ook belangrijk!

• Uiteindelijk bepaalt de werkplek altijd zélf met welke kandidaat in zee wordt gegaan.
• BLOEM! heeft voor de deelnemers een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering loopt via stichting Landzijde.