Ervaringen

“De jobcoach bij BLOEM! heeft mijn wensen serieus genomen.”

Toen Bart aanklopte bij BLOEM! stonden zijn verwachtingen op een heel laag pitje. Een betaalde baan was vast niet voor hem weggelegd. Tegelijkertijd had hij ambities. Hij wilde werk doen dat bij hem past én een stabiel inkomen verwerven. Inmiddels werkt Bart bij Pantar.

Bart vertelt hoe zijn vertrouwen in de wereld een nulpunt had bereikt. Zeker ook wat betreft zijn verlangen om betaald aan de slag te gaan. “Mijn aspiraties om te kunnen werken, waren nihil. Dat had met mijn pessimisme te maken.” Zijn eerdere pogingen om hulp te vinden bij de stap naar werk verliepen teleurstellend.

“Ik had mijn vertrouwen in gemeentelijke instellingen verloren om mij op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Ik ervaarde veel automatisme in hun manier van werken. Daarom was ik op zoek naar een jobcoach met een meer individuele aanpak. Bij een onafhankelijk bureau, los van de gemeente.”

Luisterend oor

Bart vroeg zijn hulpverlener om hulp bij het zoeken naar een jobcoach. Zo kwam hij terecht bij Bloem!, waar hij begeleiding ontving van één van de jobcoaches. Bart kijkt terug: “De jobcoach heeft echt geluisterd naar wat ik vroeg. Ze ging op zoek naar een werkervaringsplek die aansloot bij mijn wensen. Ook al waren die in eerste instantie misschien wat hoog gesteld.”

Super werkervaringsplek

De jobcoach vond een werkervaringsplek voor Bart bij stichting Eigen Krachtvoer. Bij dit wildpluk project gaan mensen met een kleine beurs samen de natuur in om voedsel te verzamelen en vervolgens te bereiden. Bart hielp Eigen Krachtvoer bij de wekelijkse workshops, excursies en het runnen van een (afhaal) restaurant. “De activiteiten van Eigen Krachtvoer sloten voor honderd procent aan bij mijn ziel. Het was een superplek voor het ontwikkelen van mijn vaardigheden! Omdat Eigen Krachtvoer een startup is, bood het echter weinig kansen op een betaalde baan.”

Match bij Pantar

Daarom gingen de jobcoach en Bart door met zoeken. Bij sociaal leer- en werkbedrijf Pantar ontstond een match. Bart kon er aan de slag als beheerder van de loods met gereedschappen bij de afdeling Groen. Een functie die goed aansluit bij zijn behoefte aan zelfstandigheid. De jobcoach hielp hem met de voorbereidingen voor de intake en ging ook mee naar het gesprek.

Na een maand proefdraaien kon Bart officieel van start met zijn betaalde baan! Bart besluit: “Ik ben aangekomen op een plek die misschien iets minder aansluit bij mijn ziel. Maar het komt helemaal tegemoet aan mijn aspiraties om een eigen inkomen te verwerven.”

Ruimte om te falen

Hoe kijkt Bart terug op het werkervaringstraject? “Dankzij BLOEM! heb ik geleerd dat falen niet echt falen is. Mijn ervaringen bij Eigen Krachtvoer hebben niet geleid tot een betaalde baan. Toch is het voor mij een heel waardevolle tijdsinvestering geweest. Veel jobcoaches zullen niet bereid zijn om mee te gaan met de wensen van cliënten. Zij geven aan dat de ambities wellicht te hoog gegrepen zijn. Dat kunnen ze niet besluiten voor een ander, dat moet je zelf ervaren! Het verwerken van die ervaringen is heel belangrijk in het re-integratie traject. Daarin moet BLOEM! niet veranderen. Blijf aansluiten bij de wensen en passies van een client.”