De visie achter en het doel van BLOEM!

BLOEM! wil werken aan een inclusieve samenleving. Dit is een samenleving waar iedereen meedoet en niemand aan de kant staat.

Werk als manier om deel te nemen aan de samenleving.

Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen deelnemen aan de maatschappij en ervaren tot recht te komen. Het hebben van werk en fijne collega’s helpt hierbij. 

Het krijgen van werkervaring in een gewoon bedrijf of organisatie is een eerste stap. Het doet goed om te werken en arbeidsritme op te bouwen. Mensen komen dan echt tot bloei!

Wat maakt BLOEM! bijzonder?

Het BLOEM! traject valt onder de Wmo. Anders dan andere Wmo trajecten zoekt en biedt BLOEM! werkplekken bij reguliere werkgevers. Deelnemers doen mee in een bedrijf, doen werk dat er toe doet en horen erbij!

Door coaching on the job ondersteunt BLOEM! deelnemers én bedrijven op een concrete en heldere manier. BLOEM! is kleinschalig en biedt altijd maatwerk.

De BLOEM! coaches werken volgens de Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). Meer weten? Kijk dan bij ‘informatie voor verwijzers’.

aandacht groeit