Voor verwijzers

BLOEM! is een Wmo traject voor inwoners van Amsterdam

Het BLOEM! traject wordt aangeboden door Stichting Landzijde, een grote Wmo aanbieder voor gemeenten in Noord-Holland. Zie ook: www.landzijde.nl.

De twee jobcoaches van BLOEM! werken volgens de Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). Hierbij staat de deelnemer en zijn of haar wensen én mogelijkheden centraal. Op basis hiervan zoeken we een werkervaringsplek die aansluit bij de deelnemer.

De jobcoaches kennen de Amsterdamse buurten goed en weten snel de weg te vinden naar de buurtteams en andere zorg- en welzijnsorganisaties. Samenwerking met andere partijen die de deelnemer ondersteunen staat bij ons hoog in het vaandel.

De jobcoaches hebben een kleine caseload waardoor zij optimaal aandacht hebben voor de deelnemers en echt maatwerk kunnen leveren. Zij stellen een plan op met heldere doelen die aansluit bij de motivatie van de deelnemer.

BLOEM! heeft korte lijnen met medewerkers van de gemeente Amsterdam en UWV en kennen de mogelijkheden van loonkostensubsidies en beschut werk.
We beschikken over de beroepserkenning van NOLOC.

Hoe verwijzen?

Mail of bel met Carla Schröder of Tjitske Kooistra.

Carla Schröder: carla@landzijde.nl: 06 3080 5565

Tjitske Kooistra: tjitske@landzijde.nl: 06 2216 6174.

BLOEM! is ook te vinden op jekuntmeer.nl.